การรับทำวิทยานิพนธ์ของทาง Thesisquality

การรับทำวิทยานิพนธ์ของทาง Thesisquality มีคติในการทำงานดังนี้ คือ

1) ทางเราจะไม่นำงานที่เคยทำแล้วกลับมาใช้ใหม่
2) การรับทำวิทยานิพนธ์ของทางเราจะไม่มีการ copy งานจากคนอื่น ถ้างานมีปัญหาเรื่อง plagiarism ทางเราจะยินดีคืนเงิน 100% เต็ม
3) ทีมงานรับทำวิทยานิพนธ์ของเรา มีความถนัดที่แต่งต่างกันไป ทำให้เราสามารถรับทำวิทยานิพนธ์ได้หลากหลายหัวข้อ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ
4) ทีมงานรับทำวิทยานพินธ์ของ ทาง Thesisquality จบการศึกษาจากขั้นต่ำปริญญาโท จากต่างประเทศจริง รู้ขั้นตอนในการทำงานวิจัยจริง เพราะเราทำมาพอสมควรแล้ว อันนี้ลองโทรมาทดสอบได้เลย

** คำเตือน ** ระยะหลังนี้มี หลาย Website รับทำวิทยานิพนธ์ที่ ไม่มีมีความรู้จริง ทำงานออกมาไม่ได้อย่างที่ตกลง ทำให้ท่านต้องเสียทั้งค่าใช้จ่ายและก็เวลา เพราะฉะนั้นทางเราอยากจะขอเตือนว่า ถ้าท่านต้องการจ้างงานชิ้นใหญ่ๆ จำนวนหน้าเยอะๆ แต่ยังไม่เคยใช้บริการกับ Website นั้นๆ อย่าเพิ่งจ่ายเงินจำนวนมากในครั้งแรก ลองถามรายละเอียดกี่ยวกับการทำวิทยานิพนธ์ให้แน่ชัดซะก่อนว่าผู้ให้บริการ รู้จริง หรือให้ Website นั้นๆเขียนงานชิ้นเล็กๆให้ดูก่อน อาจจะไม่กี่หน้า พร้อมนำงานไปตรวจ plagiarism จาก web www.writecheck.com (ของ Turn It In) เพื่อเป็นการพิสูจน์ว่าผู้รับทำวิทยานิพนธ์ท่านนั้น สามารถทำได้จริงอย่างที่ตกลงหรือไม่และไม่ได้ copy งานคนอื่นมาให้เรา