การรับทำวิทยานิพนธ์ของทาง Thesisquality

การรับทำวิทยานิพนธ์ของทาง Thesisquality การรับทำวิทยานิพนธ์ของทาง Thesisquality มีคติในการทำงานดังนี้ คือ 1) ทางเราจะไม่นำงานที่เคยทำแล้วกลับมาใช้ใหม่ 2) การรับทำวิทยานิพนธ์ของทางเราจะไม่มีการ copy งานจากคนอื่น ถ้างานมีปัญหาเรื่อง plagiarism ทางเราจะยินดีคืนเงิน 100% เต็ม 3) ทีมงานรับทำวิทยานิพนธ์ของเรา มีความถนัดที่แต่งต่างกันไป ทำให้เราสามารถรับทำวิทยานิพนธ์ได้หลากหลายหัวข้อ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ 4) ทีมงานรับทำวิทยานพินธ์ของ ทาง Thesisquality จบการศึกษาจากขั้นต่ำปริญญาโท จากต่างประเทศจริง รู้ขั้นตอนในการทำงานวิจัยจริง เพราะเราทำมาพอสมควรแล้ว อันนี้ลองโทรมาทดสอบได้เลย ** คำเตือน ** ระยะหลังนี้มี หลาย Website รับทำวิทยานิพนธ์ที่ ไม่มีมีความรู้จริง ทำงานออกมาไม่ได้อย่างที่ตกลง ทำให้ท่านต้องเสียทั้งค่าใช้จ่ายและก็เวลา เพราะฉะนั้นทางเราอยากจะขอเตือนว่า ถ้าท่านต้องการจ้างงานชิ้นใหญ่ๆ จำนวนหน้าเยอะๆ แต่ยังไม่เคยใช้บริการกับ Website นั้นๆ อย่าเพิ่งจ่ายเงินจำนวนมากในครั้งแรก ลองถามรายละเอียดกี่ยวกับการทำวิทยานิพนธ์ให้แน่ชัดซะก่อนว่าผู้ให้บริการ รู้จริง หรือให้ Website นั้นๆเขียนงานชิ้นเล็กๆให้ดูก่อน อาจจะไม่กี่หน้า พร้อมนำงานไปตรวจ…

สิ่งที่ผู้รับทำวิทยานิพนธ์ควรปฎิบัติ

สิ่งที่ผู้รับทำวิทยานิพนธ์ควรปฎิบัติ 1. ไม่รับทำวิทยานิพนธ์หัวข้อที่ตนเองไม่ถนัด การ รับทำวิทยานิพนธ์ (dissertation & thesis) ที่ดี มีคุณภาพและถูกต้องกับหลักศีลธรรมในการธุรกิจ คือผู้จัดทำวิทยานิพนธ์ไม่ควรรับทำงานที่ตนเองไม่ถนัด หรือไม่มีความรู้พื้นฐานในเรื่องนั้นๆ เพราะจะทำให้ผลงงานออกมาไม่ดี ไม่ได้มาตรฐานตามที่สถาบันกำหนด การทำวิทยานิพนธ์ ถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมากกับนักศึกษาทุกคน ดังนั้นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกส่วนควรจะให้ความสำคัญและไม่ควรนึกถึงราย ได้หรือประโยชน์ของตนเองเป็นหลัก 2. ทำวิทยานิพนธ์ให้ได้คุณภาพตามที่ตกลงกับลูกค้า ก่อน ให้คำสัญญาต่างๆกับลูกค้า ผู้รับทำวิทยานิพนธ์ควรจะมั่นใจก่อนว่าตนเองสามารถทำงานได้ตามคุณภาพที่ตกลง กับลูกค้า บริษัทที่รับทำวิทยานิพนธ์ไม่ควรจะโฆษณาความรู้ความสามารของตนเองเกินความ จริง เพื่อชักจูงให้ลูกค้าสนใจจ้างทำงานวิทยานิพนธ์ เพราะในที่สุด ถ้าผู้รับทำวิทยานิพนธ์ทำงานไม่ได้ตามคุณภาพที่ตกลงกัน ความเสียหายหลักๆจะเกิดกับผู้จ้างทำวิทยานิพนธ์ ไม่ใช่ผู้รับทำวิทยานิพนธ์   3. ตกลงขอบเขตของงานให้ชัดเจนก่อนจ้างทำวิทยานิพนธ์ ใน การทำงานวิทยานิพนธ์ ทั้งผู้จัดทำและผู้จ้างทำ ควรจะมีการตกลงขอบเขตของการทำวิทยานิพนธ์แต่ละบทหรือทั้งเล่มให้เรียบร้อย ก่อนเริ่มทำ ผู้จ้างทำวิทยานิพนธ์ควรจะเข้าใจว่า ไม่มีการรับจ้างทำงานใดๆ ที่ไม่มีการกำหนดขอบเขตของงานก่อนเริ่มทำงาน เพราะคงเป็นการไม่ยุติธรรมสำหรับผู้รับจ้าง และคงไม่มีผู้รับจ้างที่มีคุณภาพบริษัทไหน พอใจรับทำงานที่ไม่มีขอบเขต ทางฝ่ายลูกค้า การไม่กำหนดขอบเขตของงานที่ชัดเจนกับผู้รับทำวิทยานิพนธ์ อาจจะทำให้ผลงานออกมาไม่ตรงตามที่เราต้องการ เช่น จำนวนหน้า จำนวนคำ หรือจำนวนหนังสือและบทความวิชาการที่ไว้ใช้อ้างอิงไม่ได้ตามที่ต้องการ รวมทั้งภาษาที่ใช้อาจจะไม่ตรงตามที่ต้องการ ซึ่งอาจจะทำให้เกิดปัญหาในอนาคต ดังนั้นการกำหนดขอบเขตของการำทวิทยานิพนธ์ที่ชัดเจนจะช่วยให้ลูกค้าได้…