รับปรึกษาการทำวิทยานิพนธ์

บริการรับทำวิทยานิพนธ์ของมีทั้งแบบทำบางบท บางส่วน หรือทำตั้งแต่เริ่มจนจบ แล้วแต่ความต้องการของลูกค้า

วางโครงสร้างงานวิทยานิพนธ์

การรับทำวิทยานิพนธ์ของเรา จะเริ่มตั้งแต่การกำหนดโครงสร้างของการทำวิจัย ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของงานวิทยานพนธ์ที่ ลูกค้าได้เลือกไว้แล้ว หรือถ้าลูกค้ายังไม่ได้กำหนดหัวข้อ เรามีบุคคลากรคอยให้คำแนะนำหัวข้อที่น่าสนใจในการทำวิทยานิพนธ์ระดับ มหาวิทยาลัย

หางานวิจัยสำหรับอ้างอิง

เรามีวิธีการและช่องทางการหาข้อมูลและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแบบมืออาชีพ บุคลากรรับทำวิทยานิพนธ์ของ เราสามารถหาอ้างอิงที่ลูกค้าต้องการได้ด้วยความรวดเร็ว ถูกต้องและแม่นยำ เพื่อให้งานวิทยานิพนธ์ของลูกค้าง่ายขึ้นและเสียเวลาน้อยลง

เขียนงานวิทยานิพนธ์

งานวิทยานิพนธ์ของเราจะเขียนใหม่ทั้งเล่ม ไม่มีการนำงานเก่าที่ไหนมาตัดแปะหรือแก้ไขคำนิดๆหน่อยๆ เพื่อเป็นการย่นระยะเวลาในการทำงาน และทำให้งานวิทยานิพนธ์เสี่ยงต่อการไม่ผ่านมาตรฐาน และเสียชื่อเสียงของทีมรับทำวิทยานิพนธ์ของเรา

ออกแบบเครื่องมือการทำวิทยานิพนธ์อย่างรอบคอบ

ThesisQuality จะทำการวิเคราห์หัวข้อและวัตถุประสงค์ของการทำวิทยานิพนธ์โดยละเอียด ก่อนการคัดเลือกหรือออกแบบเครื่องมือการทำวิจัย เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ต้องการในการลงภาคสนามเก็บข้อมูล

เก็บข้อมูลดิบภาคสนาม

ทีมภาคสนามจะทำการวางแผนการเก็บข้อมูลโดยรอบคอบก่อนมอบหมายหน้าที่ให้กับลูกทีม ทำการลงภาคสนามเก็บข้อมูล เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ตรงตามที่ต้องการในระยะเวลาที่กระชับที่สุด เพื่อช่วยให้ระยะเวลาในการทำงานวิทยานิพนธ์ไม่เกินตามที่กำหนด

แนะแนววิธีการทำงานวิทยานิพนธ์

เรามีบริการสำหรับผู้ที่ต้องการแนะแนวทาง ขั้นตอนและเทคนิคต่างๆในการทำวิทยานิพนธ์ที่ได้ผลจริง มีการทดลองแล้วสำหรับผู้ที่ต้องการฝึกทำงานวิทยานิพนธ์ด้วยตัวเอง

บริการรับทำวิทยานิพนธ์ของ ThesisQuality มีการรับประกันคุณภาพของเนื้อหาและงานเขียนใหม่ ทีมรับทำงานวิทยานิพนธ์ของเรายินดีคืนเงินเต็มจำนวน 100% เต็ม หากงานไม่เป็นไปตามที่รับประกัน สอบถามราคาการรับทำวิทยานิพนธ์ได้ที่ thesisquality@gmail.com หรือโทร 089-2644962

รับปรึกษาการทำวิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษ | Dissertation | Thesis

ThesisQuality เน้นการทำงานแบบมือชีพ รับทำวิจัยและรับทำวิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษ ทำ Thesis และ ทำ Dissertation โดยทีมงานที่มีความรู้จริง ผ่านประสบการณ์การเรียนจากต่างประเทศจริง จบการศึกษาด้วยเกรด Merit และ Distinction จริง

แนะนำหัวข้อน่าสนใจของการทำวิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษ (Research topic)

การเลือกหัวข้องานวิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษถือว่าเป็นเรื่องสำคัญไม่ต่างกับงานวิทยานิพนธ์ภาษาไทย เพราะการเขียนงานประเภทวิชาการ เป็นการต่อยอดความรู้เดิมที่มีนักวิจัยท่านอื่นได้จัดทำไว้แล้ว แต่การเลือกหัวข้องานวิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษจะต้องใจเย็นและใช้เวลาในการ ทบทวนงานวิจัยมากกว่าแบบภาษาไทย เพราะต้องทบทวนงานเก่าๆจากนักวิจัยในสาขานั้นๆที่ตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษจาก หลายประเทศ เพื่อให้ได้หัวข้อที่ใหม่และไม่ซ้ำใคร ทีมรับทำวิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษของ ทาง ThesisQuality จะไม่เร่งรีบในขั้นตอนการทบทวนงานวิจัยเก่าๆที่เคยตีพิมพ์ และจะทำการวิเคราห์โดยละเอียดก่อนที่จะสรุปเป็นหัวข้องานวิทยานิพนธ์ให้ลูกค้า

กำหนดขั้นตอนและโครงสร้างงาน Dissertation (Research outline + Conceptual framework)

การรับทำงานวิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษ หรือที่เรียกบ่อยๆว่า Dissertation ในประเทศอังกฤษ จะต้องมีการกำหนดโครงสร้างที่ชัดเจนก่อนเริ่มงาน เพื่อให้ผู้จัดทำได้เห็นภาพโดยรวมของขั้นตอนต่างๆในการทำ Dissertation เพื่อให้การทำงานเป็นไปตามขั้นตอน ช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างรวดเร็วและถูกต้อง แผนกรับทำวิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษ | รับทำวิจัยภาษาอังกฤษ | รับทำ Dissertation | รับทำ Thesis ของเราจะทำการวางโครงสร้างงานทุกครั้งก่อนงาน เพื่อให้ลูกค้าได้เข้าใจถึงภาพรวมของการทำงานและสามารถเสนอแนะข้อมูลเพิ่ม เติมที่ต้องการในเนื้อหางานวิทยานิพนธ์

เสนอแนะทฤษฎีและบทความอ้างอิงที่น่าสนใจในการทำ Thesis

ใน 1 สาขาวิชา จะมีทฤษฎีที่เกี่ยวข้องมากมายที่มีนักวิจัยที่มีชื่อเสียงได้ทำการคิดค้นไว้แล้ว ผู้จัดทำ Thesis จะต้องมีความสามารถในการเปรียบเทียบและวิเคราะห์ทฤษฎีที่จะนำมาใช้ในงานวิจัย โดยเฉพาะงานวิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษ หรือ Thesis ซึ่งจะต้องมีการทำความเข้าใจทฤษฎีนั้นๆที่ถูกตีพิมพ์ในภาษาอังกฤษก่อน ซึ่งบางท่านอาจจะเกิดความสับสนในเนื้อหาที่ซับซ้อนของทฤษฎีทำให้ไม่สามารถ ตัดสินใจได้ว่าจะนำทฤษฎีไหนมาใช้ ลูกค้าสามารถโทรมาสอบถามคำแนะนำในการเลือกใช้ทฤษฎีที่เหมาะสมกับหัวข้อของ ท่านได้ ทีมรับทำวิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษของเราจะคอยให้บริการลูกค้าทุกท่านในการเลือก ใช้ทฤษฎีที่เหมาะสมกับงาน Thesis และ Dissertation ของท่าน

แนะแนวระเบียบ วิธีและเครื่องมือในการทำวิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษ (Research methods + Tools)

วิธี และเครื่องมือในการทำวิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษถือว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญในความ สำเร็จของการทำงาน การเลือกเครื่องมือและวิธีที่ผิด ทำให้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย SPSS ผิดพลาด ไม่ได้ผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับงาน และก็อาจจะหมายถึงการสอบตกการทำวิทยานิพนธ์ ThesisQuality มีบุคคลากรรับทำวิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษที่มีความชำนาญในวิธีและเครื่องมือการทำวิจัยที่จะคอยให้คำแนะนำที่ถูกต้องกับลูกค้าที่สนใจทำวิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษกับเราทุกท่าน

เก็บข้อมูลโดยแบบสอบถาม หรือบทสัมภาษณ์สำหรับงานวิจัยภาษาอังกฤษ

การเก็บข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็วและแม่นยำจะต้องมีการวางแผนการทำงานและกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน ก่อนลงมือปฎิบัติ การเก็บข้อมูลโดยแบบสอบถามผู้จัดทำจะต้องทำการเลือกพื้นที่ ที่มีกลุ่มเป้าหมายของงานวิจัยอยู่มากที่สุด เพื่อให้ไม่เสียค่าใช้จ่ายและเวลามากนักในการเก็บข้อมูลมาใช้ การทำวิจัยภาษาอังกฤษที่ ต้องมีการสัมภาษณ์ โดยทั่วๆไปจะยากกว่าการแจกแบบสอบถาม เพราะผู้สัมภาษณ์จะต้องมีความเข้าใจในประเด็นต่างๆและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ การสัมภาษณ์ มิฉะนั้นจะไม่ได้ข้อมูลเชิงลึกตามที่ต้องการ และทำให้ไม่ได้ข้อมูลที่ดีมาใช้สนับสนุนในการทำงานวิจัยภาษาอังกฤษ ลูกค้าสามารถโทรมาขอคำแนะนำวิธีการเก็บข้อมูลกับทีมงานรับทำวิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษกับเราได้เลยครับ

จัดทำรายงานวิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษ

ผู้จัดทำงานวิทยานิพนธ์หรืองานวิจัยภาษาอังกฤษ จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการเขียนและการใช้ภาษาอังกฤษในเชิงวิชาการ (Academic English) เพราะหลักการเขียนโดยทั่วๆไป เช่น การเขียนบทความตามนิตยสารหรือหนังสือทั่วๆไป จะไม่เหมือนกับการเขียน Thesis หรือ Dissertation คำศัพท์ที่ใช้จะแตกต่างกัน ทีมงานรับทำวิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษของ ThesisQuality ผ่านการเรียนและฝึกการเขียนรายงานเชิง academic มาแล้วทุกคน และมีการทบทวนหลักการการเขียนมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าได้งานวิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพตามมาตรฐานมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ